NATÜREL BAL FAKTÖRÜ

NATÜREL BAL FAKTÖRÜ
NATURAL HONEY FACTOR
NHF

 

Natürel: Natural

 1. Doğada olan, doğada bulunan.
 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı.
 4. Yapmacık olmayan.
 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
 7. Katıksız, saf.
 8. Doğanın kendi düzeni içinde oluşan; yapay olarak hazırlanmamış olan.
 9. Tabi
Bal: Honey 
 1. Arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 
 2. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı. 
 3. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu. Bal arıları tarafından üretilen ve esas itibarıyla glukoz ve fruktozdan oluşan, glukozdan daha tatlı, besin maddesi ve tıpta ilaç olarak kullanılan, yegane doğal küçük moleküllü şekerler karışımı.

Faktörü: Factor 

 1. Etken, etmen Örnek: Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir. P. Safa  
 2. Bk. üretim faktörleri 
 3. Bk. etken Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 
 4. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. 
 5. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir. 

KATKISIZ DOĞAL BALIN HENÜZ TAM OLARAK TANIMLANAMAYAN  BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÖZELLİĞİNİN LABORATUVAR ORTAMINDA BU KONUNUN UZMANLARI TARAFINDAN BALIN TOPLAM ANTİOKSİDAN ,ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ VE TOPLAM POLİFENOL ANALİZİ İLE ÖLÇÜLÜR