Meşe Balı

MEŞE BALI

FAYDALARI

Meşe balı yapılan araştırmalara göre diğer ballara oranla daha fazla antioksidan karektere sahip ve fenolik bileşenler yönünden diğer ballara oranla beş kat daha fazla. Bu bileşenlerin başında gelen kafeik asit fenetil ester ,gallik asit,ve ellagik asit birçok hastalık ve kanser türüne karşı savaşıyor . Bu balın koyu renkli oluşuda açık renkli ballara oranla daha fazla antioksidan barındırdığının bir kanıtıdır .

KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİN FAYDALARI
 • Antikanser /antititümoral etkiye sahip
 • Antibakteriyel(mikroplara/bakterilere)karşı etkiye sahip
 • Antiviral(viruslara)karşı ertkiye sahip
 • İmmunomodülatör(bağışıklık sistemini uyaran , güçlendiren) etkiye sahip
 • Antiülser (mide koruyucu ) etkiye sahip
 • Aantidiyabetik( şeker hastalığına karşı) etkiye sahip

GALLİK ASİTİN FAYDALARI
 • Antikanser /antitümoral etkiye sahip
 • Gallik asit hücrelere zarar veren serbest radikalları nötralize aden kuvetli bir antioksidandır.
 • Gallik asitin sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelere sitioksite gösterdiği bulunmuştur.
 • Gallik asitin prostad kanseri ve lösemiye karşı koruma sunduğugöstermiştir

GALLİK ASİTİN FAYDALARI
 • Antikanser antitümoral etkiye sahip
 • Hepatoprotektif karaciğeri koruyucu etkiye sahip.
 • Kanser ve tümör hücrelerinin geleşimini engelleyen etkiye sahip